Přihláška

Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit do našich kurzů.

 

Postup přihlášení do kurzů:

Vyplněním osobních údajů umožníte, abychom za vás předvyplnili přihlášku, kterou následně v autoškole kdykoli v úředních hodinách pouze podepíšete a teprve poté budete závazně do kurzů přijati.

K přihlášce s sebou přineste vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti, který vám potvrdí váš ošetřující lékař, a jednu průkazkovou fotografii.

V případě, že jste dosud nezletilí, je podmínkou k přijetí do kurzu též souhlas vašeho zákonného zástupce.

Součástí přijetí do kurzu je též vaše čestné prohlášení, že vám nebyl uložen trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a že netrpíte tělesnou nebo duševní vadou, která by Vás činila neschopné řídit motorové vozidlo.

Získané osobní údaje slouží pouze pro potřeby plnění objednávky autoškolou MIROJI s.r.o., pakliže se rozhodnete využít našich služeb a bez vašeho souhlasu nebudou postoupeny třetí straně. Osobní údaje shromažďujeme za účelem plnění objednávky a nakládáme s nimi v souladu s předpisy. Rozsah námi spravovaných osobních údajů vám na požádání sdělíme.

  • Žádám o přijetí do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny (podskupiny) nebo o následující produkt:
  • Vyberte, o jaký kurz žádáte. V případě, že si nevíte rady, kontaktujte nás. V uvedených cenách není zahrnut poplatek magistrátu za konání zkoušky/opravné zkoušky. Ten můžete zaplatit v autoškole v den Vaší závěrečné zkoušky.
  • Nevlastníte-li dosud řidičský průkaz,pole nevyplňujte.
  • Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů za účelem registrace do kurzů autoškoly a získání příslušného řidičského oprávnění.