Přihláška

Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit do našich kurzů.

 

Postup přihlášení do kurzů:

Vyplněním osobních údajů umožníte, abychom za vás předvyplnili přihlášku, kterou následně v autoškole kdykoli v úředních hodinách pouze podepíšete a teprve poté budete závazně do kurzů přijati.

K přihlášce s sebou přineste vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti, který vám potvrdí váš ošetřující lékař, a jednu průkazkovou fotografii.

V případě, že jste dosud nezletilí, je podmínkou k přijetí do kurzu též souhlas vašeho zákonného zástupce.

Součástí přijetí do kurzu je též vaše čestné prohlášení, že vám nebyl uložen trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a že netrpíte tělesnou nebo duševní vadou, která by Vás činila neschopné řídit motorové vozidlo.

Získané osobní údaje slouží pouze pro potřeby plnění objednávky autoškolou MIROJI s.r.o. a bez vašeho souhlasu nebudou postoupena třetí straně.

  • Žádám o přijetí do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny (podskupiny) nebo o následující produkt:
  • Vyberte, o jaký kurz žádáte. V případě, že si nevíte rady, kontaktujte nás. V uvedených cenách není zahrnut poplatek magistrátu za konání zkoušky/opravné zkoušky. Ten můžete zaplatit v autoškole v den Vaší závěrečné zkoušky.
  • Nevlastníte-li dosud řidičský průkaz,pole nevyplňujte.
  • Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů za účelem registrace do kurzů autoškoly a získání příslušného řidičského oprávnění.